Δωδεκανήσου 10Α, 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο & Fax: 2310544117

Email: i-gogos@otenet.gr